Menu

Redningsselskapet

Redningsselskapet har siden 1891 reddet over 6 400 menneskeliv fra å ende på havet. Heinrich Scheller, Anton Poulsson, Colin Archer og Frithjof Wies er noen av Redningsselskapets pionerer. I 1889 møtes Christiania Kjøbmannsforening for å holde møte om å danne et helt nytt redningsselskap. Det er midt på vinteren, og sjøen hadde allerede krevd en del liv. Legen Oscar Tybring var sjokkert over at det ikke eksisterte noen redningsbåter. Fra 1846-1860 hadde mellom 712 og 740 mennesker dødd på havet, og spesielt fiskere var utsatt. Statistikken viste at omtrent 100 fiskere druknet årlig grunnet uvær og ekstrem kulde.

Etableringen av Redningsselskapet

På møtet i 1889 ble det vedtatt at Redningsselskapet skulle etableres. Det ble valgt ut en komite som hadde ansvaret. Legen Oscar Tybring fikk i oppdrag å reise rundt i Norge for å holde foredrag og dermed vekke interessen blant folket. To år etter at Redningsselskapet ble stiftet var komiteen fortsatt ikke sikre på hvordan den skulle utformes. Samme året var det en stor sjøulykke i Langesundbukta. En seilbåt klarte å redde mange liv, og det var takket være seilbåten at komiteen for alvor vurderte redningsskøyter. Det ble utlyst en konkurranse og det var designideen til C.L. Stephansen som vant. De første redningsskøytene ble hetende RS 1 «Colin Archer» og RS 5 «Liv».  Nicolai A. Anthonisen var kaptein om bord da RS «Colin Archer» reddet 37 mennesker i Hamningberg i 1894.

Berget over 900 liv

På starten av 1900-tallet hadde Redningsselskapet berget over 900 liv, og de hadde hele 13 skøyter i drift. Skøytene følger etter fiskerbåtene til fiskefeltet, og i tillegg løser de andre oppgaver. Skøytene fungerer også som fraktebåter for leger, syke pasienter, gravferd, bryllup og mye mer. I 1930 blir den første vellykkede motoren plassert på en redningsskøyte, og fra og med den dagen blir de nye redningsskøytene bygget med seil og motor.

Under 2. verdenskrig var redningsskøytene ekstra aktive. De transporterte sårede personer samt holdt vakt. De sto i konstant fare for å bli rekvirert av tyskerne. Skøytene holdt hverandre oppdatert over radio. Redningsskøytene bidro med flyktningtransport til Sverige, og mannskapet på syv av skøytene fikk Deltagermedaljen etter krigens slutt. Under krigen ble miner et stort problem, og skøytene anskaffet seg våpen for å sprenge minene.

Byggingen av hurtiggående skøyter

Mange år etter krigen, i 1973, blir den første hurtiggående skøyten bygget. Året etter blir ansatt mennesker på heltid for å passe på menneskene på sjøen. Med årene som går blir redningsskøytene stadig mer moderne og effektive.

I 2017 fyller Redningsselskapet 126 år, og de har til sammen hjulpet over 600 000 menn, kvinner og barn på sjøen. I 2008 ble Sjøredningsskolen oppretter hvor målet er å utdanne profesjonelle sjøredningsmenn og kvinner. Litt senere blir RS UNG oppretter for å informere ungdommer mellom 14 og 25 år om hvordan man ferdes trygt på sjøen. I dag har Redningsselskapet over 160 skøyter som passer på mennesker som er ute til sjøs. I 2015-2016 ble en god del av skøytene brukt under redningsoperasjoner i Middelhavet ved Hellas. Over 3 000 barn og voksne ble reddet fra å drukne.

Privacy Policy